Żywisław - zwykły człowiek, zwykłe życie

Temat: Zwrot VAT
...teraz IV kw, to patrzę na cenę z III kw, a wtedy była 3.478 (strona GUS http://www.stat.gov.pl/gus/45_4671_PLK_HTML.htm). 3.478 x 70 m2 = 243.460,00 x 12,295% = 29.933 zł do odpisania. No chyba, że coś pomieszałam. ja patrzyłam tutaj http://www.pit.pl/budowlana-vat/index.php, w tym linku co Ty podałaś przeczytalam cos takiego: "Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości) • Dziennik Urzędowy GUS - komunikat Prezesa GUS - w drugiej połowie drugiego miesiąca po każdym kwartale." :o wydaj mi się, że cena za III kwartał została ogłoszona w II połowie listopada, więc nie może obowiązywac w IV kwartale i będzie obowiązywać dopiero w I 2009 roku, ale może sie mylę, w końcu jestem tylko chemikiem :D
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=48402Temat: Grupa bydgoska
...premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5 poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1977 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3. poz. 27 i Nr 122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133, poz. 1508; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 127, poz. 1090, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2157) wydał komunikat w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2005 r. Komunikat ten będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS... Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2005 roku wyniosła 2505 zł. Podany wskaźnik służy celom określonym w ww. ustawie, w tym do obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych skopiowano z serwisu: http://www.ekorolbud.teczka.com/modu...article&sid=54
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=37151


Temat: Podatki w Nieruchomościach
...Pod pojęciem inwestorów indywidualnych rozumie się inwestorów budujących budynki mieszkalne na własne potrzeby oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wartość nakładów to wszystkie koszty poniesione od początku realizacji do momentu oddania budynku do użytkowania (http://www.stat.gov.pl/slownik_pojec/wsk_34.htm). Począwszy od II kwartału 2002 r., wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym GUS; wcześniej, kolejno: przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w Monitorze Polskim. W świetle powyższego, z założenia ulga odsetkowa miała być, i jest, limitowana, a wysokość przysługującego limitu nie miała odzwierciedlać cen rynkowych. Wszelkie bowiem dyspozycje przepisów określających ulgi...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=87


Temat: Komentarze do budowy aps33+2g
Cena ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze komunikatu, publikowanego w Dzienniku Urzędowym GUS. Ostatni jest z listopada: http://www.stat.gov.pl/bip/17_PLK_HTML.htm http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/a...rocznik=258066
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=95159